Sponsoring

SPONSOREN kan door een gift op rekeningnummer:

  • IBAN BE30 4400 3400 2111
  • BIC KRED BE BB
  • BANK NAAM KBC Bank
  • MEDEDELING: "Projectnaam Roertoer - projectnummer 7303705 - SEM - Fiscaal attest gewenst"

 

Alvast HARTELIJK DANK voor uw betrokkenheid en sponsoring! Uw gift maakt een verschil voor onze bewoners en dagcentrumgasten.

BIJKOMENDE INFO...

Vanaf het aanslagjaar 2013 hebben giften in geld geen rechten meer op een belastingaftrek, maar op een belastingvermindering van 45%. De voorwaarde is dat de gift minstens € 40 per kalenderjaar bedraagt. 

Onze werking wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Toch zijn er heel wat noden en wensen van onze cliënten en werking die we niet met de gewone werkingsmiddelen kunnen realiseren.

Wil je zelf een project ondersteunen of heb je een andere vraag over sponsoring,  neem dan contact op met onze verantwoordelijke Personeel & Organisatie:
Leen Rombouts
tel: 016 310 309
e-mail: leen.rombouts@hetroerhuis.broedersvanliefde.be