Organigram

Sinds 1 september is onze organisatiestructuur aangepast. Om de bewoners en gasten meer nabij te zijn hebben wij een extra begeleider en een 2de ortho-agoog aangeworven. Het beleidsteam en de administratie werden ook versterkt. Zie hiervoor naar het vernieuwde organigram.