Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -  info@hetroerhuis.broedersvanliefde.be                

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

Familiefeesten

Vanaf het najaar organiseert elke groep een jaarlijks familiefeest voor de bewoners, gasten en hun familie. De data zijn als volgt :
  • De Vleugel : vrijdag 25 oktober
  • Het Kareelveld : zondag 26 november
  • De Brusselse : zondag 15 december

Organigram

Sinds 1 september is onze organisatiestructuur aangepast. Om de bewoners en gasten meer nabij te zijn hebben wij een extra begeleider en een 2de ortho-agoog aangeworven. Het beleidsteam en de administratie werden ook versterkt. Zie hiervoor naar het vernieuwde organigram.

Pages