Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -  info@hetroerhuis.broedersvanliefde.be                

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

"Eerste Steenlegging"

Op vrijdag 8 mei vierde Het Roerhuis de symbolische eerste steenlegging van de nieuwbouw. Op de receptie was er een talrijke opkomst van bewoners, familie, buren, personeel en zelfs de pers was aanwezig… Iedereen kwam een kijkje nemen naar het toekomstig huis van Het Roerhuis!

 

Roerhuis-feest...

Dit jaar plannen we wederom een feest voor alle bewoners, gasten, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere ‘Roerhuis-sympathisanten”.

                                                                                                   

Met dit feest willen we steeds in de eerste plaats zorgen voor een waardevolle ontmoeting en een gezellig samen zijn met een lekker hapje en drankje. Ook voor de kleinsten voorzien wij iets leuks.
Daarnaast willen we ook proberen langs deze weg een extra duit in het ‘nieuwbouw-zakje’ te krijgen.

Je bent van harte welkom op zaterdag 13 juni 2015 tussen 10u tot 13u voor een brunch-buffet!
Het feestadres is: De Moete, Celestijnenlaan 200P, 3001 Heverlee.

Voor je deelname vraagt Het Roerhuis een bijdrage van:

      – 5 jaar: 5 euro
      5 jaar – 12 jaar: 10 euro
      >12 jaar: 20 euro
      vrijwilligers en medewerkers betalen 15 euro i.p.v. 20 euro

Graag bevestiging van je deelname ten laatste vóór 17 mei via mail (leen.rombouts@fracarita.org) met volgende gegevens: naam + aantal personen… (– 5 jaar / 5 jaar / – 12 jaar / >12 jaar).
Indien niet mogelijk via mail kun je onderstaand strookje indienen bij het onthaal van Het Roerhuis of per post op volgend adres: Het Roerhuis (t.a.v. Leen Rombouts) Brusselsestraat 141 A 3000 Leuven
Gelieve het totaalbedrag ook vóór 17 mei te storten op het nummer: BE48 428 610 333 127 met mededeling: “Roerhuisfeest + naam”

Wij doen onze uiterste best een fijn moment te creëren en kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid en ambiance!

 

 

Flexibel aanbod meerderjarigen

Zoals u ongetwijfeld weet staan in Vlaanderen al jaren té veel mensen met een vraag naar zorg en ondersteuning op de wachtlijst. Minister Vandeurzen heeft in zijn nota ‘perspectief 2020’ de belofte uitgesproken om tegen 2020 alle mensen met een zeer zware handicap een antwoord op hun zorgvraag te garanderen. Deze belofte waar maken is niet eenvoudig en vraagt beleidskeuzes. Eén van de manieren waarop de minister dit doel wil bereiken is door voorzieningen een regelluw kader aan te bieden.  Hierdoor kunnen deze meer functies en zorgvormen aanbieden waardoor, aan personen die nu nog op de wachtlijst staan, een ondersteuning kan geboden worden, ook al is dat aanbod maar een gedeeltelijk antwoord op hun zorgvraag. Tot januari werkten we met sterk gescheiden werkingsstelsels: gebruik maken van óf tehuis- niet werkenden bezigheid of nursing óf dagcentrum. Vanaf 1 januari werd Het Roerhuis FAM,  hetgeen staat voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen.

Wat betekent FAM in de praktijk?

Personen met een beperking die nu zeer veel dagen en nachten verblijven in een gespecialiceerde voorziening zullen dat verder kunnen blijven doen. Maar de familie en het breder netwerk zal blijvend aangemoedigd worden om de mantelzorg die nu geboden wordt te continueren of zelfs te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door, waar mogelijk, de persoon met een beperking af en toe thuis te laten verblijven. Bij nieuwe opnames zal er steeds in overleg gegaan worden over de ondersteuning:  welke aspecten hiervan kunnen door de persoon met een beperking zelf nog opgenomen worden, welke door familie en het netwerk en welke door de reguliere hulpverlening zoals bijvoorbeeld verpleging aan huis?  Pas dan zal de ondersteuning ter sprake komen die door de voorziening zelf dient opgenomen te worden.  Deze evolutie is al ingezet daar waar we mensen met een convenant ( langlopend, kortlopend of noodsituatie) begeleiden. Bijvoorbeeld rond kledij worden er hier afspraken gemaakt wat betreft aankoop en betaling,…. en we kijken daarbij in eerste instantie naar de persoon met een beperking zelf en vervolgens naar zijn of haar familie en netwerk.

Dit is wat de beleidsnota Perspectief 2020 beoogt: de regie over het eigen leven en van de ondersteuning meer bij de persoon met een beperking leggen.

Sinds 1 januari 2015 is Het Roerhuis door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als Flexibel Aanbod Meerderjarigen en bieden wij ondersteuning aan personen met een beperking in het wonen, dagbesteding en begeleiding. Wordt vervolgd …

 

Week van de vrijwilliger

In kader van de week van de vrijwilliger willen we iedereen die zich, op welke wijze dan ook, inzet als vrijwilliger voor Het Roerhuis van harte danken voor hun waardevolle inzet!

Vrijwilliger zijn…
… is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
… is verbonden, maar niet gebonden
… is onbetaalbaar, maar niet te koop
… is positief denken, is positief doen, met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel!

Wij hopen ook in 2015 op jullie betrokkenheid te kunnen rekenen!

 

Zuidactie 2015

Dit jaar brengt de zuidactie ons naar Congo.  Door de oorlog en aanslepende conflicten van de voorbije jaren is het land er voortdurend in economische crisis.  Amper 50% van de Congolezen voltooit er het basisonderwijs.  Er is dus een hoge nood aan onderwijs.

De Ecole Primaire Kintu Kimune is een lagere school van de broeders van liefde in Kabinda in het centrum van Congo.  Een competente directeur en gemotiveerde leerkrachten zorgen er voor onderwijs voor meer dan 1.200 leerlingen.  De omstandigheden zijn er echter erbarmelijk:  de oude gebouwen zijn er vervallen,  de borden en banken versleten,  geen geld voor boeken of ander educatie materiaal, ...
Het Roerhuis wil graag zijn steentje bijdragen om Ki-Ki  (Kintu-Kimune) te helpen.  Daarom organiseren we onze jaarlijkse zuidactie week van maandag 23 maart tot en met vrijdag 27 maart in het dagcentrum en de leefgroepen.  Tijdens deze week maken we kennis met de cultuur van Congo.  We proeven allerlei gerechten,  knutselen Afrikaanse poppetjes,  zingen het zuidactie-lied en nog zoveel meer. 
 

In elke groep houden we dit jaar ook opnieuw een sobere maaltijd.  Wat we hiermee uitsparen bezorgen we aan Ki-Ki in Congo.  Zo willen we een handje meehelpen aan de opbouw van de school.
 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.fracarita-belgium.org

 

Start nieuwbouw

Na enkele jaren hoopvol afwachten kregen we het voorbije jaar de uiteindelijke goedkeuring voor ons nieuwbouwproject.

Met deze bouw zal de volledige werking van het Roerhuis in de toekomst gecentraliseerd worden op de campus waar tot nu toe enkel de leefgroep 'Kareelveld' gevestigd is,  gelegen op de Galgebergstraat 42 te Leuven.

Sinds enkele weken zijn er de voorbereidende terreinwerken gestart.

De komende periode zal wat ongemak voor de leefgroep 'het Kareelveld' met zich meebrengen,  daar de nieuwbouw deels aan de bestaande bouw zal aangebouwd worden.  Een gevolg van de werken is ook dat de parkeerplaats op het terrein binnenkort niet meer bereikbaar zal zijn gedurende het verdere verloop van de bouw.

Deze ongemakken zullen echter van beperkte duur zijn. 
Nadien zullen we kunnen genieten van een volledig nieuwe accomodatie en gecentraliseerde werking.

Wij duimen alvast voor een vlot verloop van de werken!

 

Music for Life


 

Dit jaar kan iedereen meedoen aan het ondertussen alom gekende project  MUSIC for LIFE van Studio Brussel!

Ook Het Roerhuis is geregistreerd en is terug te vinden in de lijst van goede doelen waarvoor iedereen acties kan organiseren om geld in te zamelen.
Niets houdt jou dus nog tegen zelf acties op te zetten, om anderen warm te maken of om een georganiseerd project voor Het Roerhuis te steunen!

Meer info over reeds geplande acties of zelf een actie registreren:
http://musicforlife.stubru.be/nieuwe-actie

Het is steeds fijn dat je “Het Roerhuis” laat weten dat je een actie organiseert of steunt. Dit kan via: leen.rombouts@fracarita.org

Daarnaast kan je ook via de ‘gewone’ weg het Roerhuis sponsoren > meer info vind je hier.
 

Alvast hartelijk bedankt!

 

 

Pages