Opname

Bent u op zoek naar een woon- en dagondersteuning aangepast aan uw zorgvraag? Het kan in het Roerhuis!

 Momenteel zijn er volgende open plaatsen in het Roerhuis:

       * woongroep De Brusselse heeft plaats voor 1 bewoner

‘De Brusselse’ zoekt een medebewoner (M/V):
- met een ernstig/diep verstandelijke beperking;
- met eventueel bijkomende fysieke beperkingen;
- die voldoende stabiel is op vlak van psychisch functioneren;
- met een aanwezigheid van 5 tot 7 dagen.

In deze woongroep wonen 10 bewoners met een verstandelijke beperking, die heel wat ondersteuning en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze wonen in een huislijke omgeving met een aangepaste accommodatie. De begeleiders werken samen met de bewoners aan wat voor ieder van hen echt belangrijk is. 

       * het dagcentrum heeft 3 open plaatsen:

- 2 plaatsen voor een volwassene (M/V) met een matig tot licht verstandelijke beperking;

  die beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid m.b.t. algemene dagelijkse vaardigheden (maximale zorgzwaarte B5/P5);

  op zoek naar een zinvolle en aangepaste dagbesteding voor 5 dagen per week, met het accent op ontplooiing van zijn/haar mogelijkheden 

  en vaardigheden.

- 1 plaats voor een volwassene (M/V) met een diep tot ernstig verstandelijke beperking 

   met eventueel bijkomende fysieke beperkingen;

   op zoek naar een zinvolle en aangepaste dagbesteding met het accent op belevingsactiviteiten aangepast aan zijn/haar mogelijkheden, voor 3-5 dagen per week.

 De begeleiding van 'het Dagcentrum' biedt zinvolle dagbesteding met leuke activiteiten, pedagogische ondersteuning, persoonlijke begeleiding en een gezellige sfeer. Een plaats waar men zichzelf kan zijn!.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek kan u terecht bij Patricia Schoovaerts, 016 310 301, patricia.schoovaerts@fracarita.org.

 

Zoekt U een beschikbare woonplaats of een zinvolle dagactiviteit voor een persoon met een mentale beperking dan kan de medewerker van onze sociale dienst samen met u naar een oplossing zoeken :

Sociale Dienst
Patricia Schoovaerts

Tel. 016310301
E-mail: patricia.schoovaerts@fracarita.org

De sociale dienst is uw contactpersoon met de instelling. Het vertrouwelijk karakter van de dienstverlening laat u toe in alle openheid te praten.  

Wil je je aanmelden voor een opname of heb je een vraag m.b.t. de opname?