Doelgroep

Residentiële opvang van volwassen personen met een matig tot ernstig mentale beperking, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen.

Ambulante opvang van volwassen personen met een mentale beperking, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen vanuit de thuissituatie én vanuit de woongroepen.

Wij ondersteunen en begeleiden deze personen bij het wonen, de aktiviteiten van het dagelijks leven en de dagbesteding in 4 afdelingen :

  • als tehuis voor 30 personen, ingedeeld in drie woongroepen van elk 10 bewoners
  • als dagcentrum voor 10 personen, ingedeeld in twee aktiviteitengroepen : beleving en ontplooiïng

de Vleugel

Tel. 016 310 305
E-mail: vl.roerhuis@fracarita.org

"De Vleugel" is een leefgroep waarvan de bewoners heel wat zelfstandig aankunnen en waar de nadruk ligt op zo veel mogelijk hun leven in eigen handen nemen. Samen met hun begeleiders gaan ze op zoek naar een evenwicht tussen hun zorgvraag en het gepaste antwoord hierop.

het Kareelveld

Tel. 016 310 304
E-mail: kv.roerhuis@fracarita.org

Leefgroep ‘het Kareelveld’ is een thuis voor de bewoners die al wat meer nood hebben aan ondersteuning bij hun dagelijkse handelingen en activiteiten. Deze hulp krijgen ze van hun begeleiders die hen dag in dag uit bijstaan in het uitbouwen van een volwaardig en gelukkig leven.

de Brusselse

Tel 016 310 303
E-mail: br.roerhuis@fracarita.org

In leefgroep ‘de Brusselse’ wonen volwassenen die door hun beperking heel wat begeleiding en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze krijgen er ondersteuning om een goed en gezond leven te leiden. De begeleiders werken hier samen met de bewoners aan wat voor ieder van hen écht belangrijk is.

het Dagcentrum

Tel. 016 310 306
E-mail: dc.roerhuis@fracarita.org

Zowel aan leefgroepbewoners als aan dagcentrumgasten die elders wonen, biedt de begeleiding zinvolle dagbesteding, leuke activiteiten, pedagogische ondersteuning, persoonlijke begeleiding en een gezellige sfeer. Een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn !

 

Erkenning

Residentiële dienstverlening

Het Orthopedagogisch Centrum “Het Roerhuis”, administratief adres: Brusselsestraat 141A te 3000 LEUVEN, is erkend als tehuis voor niet-werkenden voor het opnemen, ten laste van het V.A.P.H., van 30 matig tot zwaar mentaal gehandicapte volwassenen, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen, en niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken, waarvan maximaal 10 in het stelsel nursing, in het bovenvermelde hoofdgebouw en in het gebouw gelegen Galgenberg-straat 42 te 3000 Leuven

Semi-residentiële dienstverlening

Het Orthopedagogisch Centrum “Het Roerhuis”, administratief adres: Brusselsestraat 141A te 3000 LEUVEN, is erkend als dagcentrum voor het opnemen, ten laste van het V.A.P.H., van 10 mentaal gehandicapte volwassenen, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen, en niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken, in het gebouw gelegen Brusselsestraat 141 te 3000 Leuven