Sponsoring

Kijk nu ons nieuw sponsordossier voor de nieuwbouw in !

Onze werking wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap. Toch zijn er veel noden en wensen van onze bewoners, gasten, vrijwilligers en medewerkers die we niet met de gewone werkingsmiddelen kunnen realiseren. Indien u onze voorziening financieel wenst te ondersteunen kan dit via een gift op onderstaand rekeningnummer van ons Projectenfonds met duidelijke vermelding van:

 • "Projectnaam Roertoer - projectnummer 7303705 - Fiscaal attest gewenst"
 • Rekeningnummer:
  • IBAN BE30 4400 3400 2111
  • BIC KRED BE BB
  • BANK NAAM KBC Bank

Bij voorbaat danken wij u van harte in naam van al onze bewoners, gasten, medewerkers, vrijwilligers ... !

Vanaf het aanslagjaar 2013 hebben giften in geld geen rechten meer op een belastingaftrek, maar op een belastingvermindering van 45%. De voorwaarde is dat de gift minstens € 40 per kalenderjaar bedraagt. 

Projecten

Wil u een specifiek project ondersteunen neem dan contact op met onze media en marketing verantwoordelijke:

Leen Rombouts
Tel: 016 310 309

E-mail: leen.rombouts@fracarita.org

 

Enkele lopende projecten waarbij u financieel kan steunen zijn:

 • Nieuwbouw voor 2 woongroepen én het dagcentrum
 • Tuinschommelbank voor het dagcentrum
 • Fietsstalling