Nieuwbouw

Stilaan komt er schot in het lange en moeilijke verhaal van de plannen met betrekking tot de nieuwbouw. In april werd uiteindelijk en tot grote blijdschap van allen de nieuwbouw administratief goedgekeurd. Sinds 4 juli is de aanvraag voor de subsidies gesteld aan het Vipa, het infrastructuurfonds van onze sector. Wij wachten nu op de goedkeuring van de broodnodige financiële middelen door dat fonds, vermoedelijk in het midden van 2014. Nadien moeten wij het dossier openbaar aanbesteden zodat wij hopelijk begin 2015 daadwerkelijk kunnen beginnen te bouwen.