Brochure 'Rechten en plichten van de gebruiker van een voorziening'

Rechten/plichtenOp 3 december 2013, de internationale dag voor personen met een handicap, stelde het VAPH zijn nieuwe brochure ‘Rechten en plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap’ voor. Personen met een handicap hebben recht op kwaliteit van zorg en zorg voor kwaliteit. Dit staat centraal in de aanpak van het VAPH om een kwaliteitsvol leven mogelijk te maken. Met deze brochure wil het VAPH personen met een handicap die (willen) gebruik maken van erkende VAPH-diensten en –voorzieningen beter informeren over hun rechten en over hun plichten. De brochure is daarom heel toegankelijk en overzichtelijk opgesteld. Wie een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten met een residentiële, semi-residentiële of ambulante VAPH-voorziening, vindt er een antwoord op al zijn vragen. Er komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld de inhoud van een overeenkomst, recht op inspraak, het verschil tussen collectieve en individuele overeenkomsten, klachtenbehandeling,…. 

Kortom, wat van belang is om goede, wederzijdse afspraken te maken, komt allemaal aan bod.