Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -  info@hetroerhuis.broedersvanliefde.be                

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

Organigram

Sinds 1 september is onze organisatiestructuur aangepast. Om de bewoners en gasten meer nabij te zijn hebben wij een extra begeleider en een 2de ortho-agoog aangeworven. Het beleidsteam en de administratie werden ook versterkt. Zie hiervoor naar het vernieuwde organigram.

Pages