Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -                  

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit.

Actualiteit

Nieuwbouw

Stilaan komt er schot in het lange en moeilijke verhaal van de plannen met betrekking tot de nieuwbouw. In april werd uiteindelijk en tot grote blijdschap van allen de nieuwbouw administratief goedgekeurd. Sinds 4 juli is de aanvraag voor de subsidies gesteld aan het Vipa, het infrastructuurfonds van onze sector. Wij wachten nu op de goedkeuring van de broodnodige financiële middelen door dat fonds, vermoedelijk in het midden van 2014. Nadien moeten wij het dossier openbaar aanbesteden zodat wij hopelijk begin 2015 daadwerkelijk kunnen beginnen te bouwen.
 

Familiefeesten

Vanaf het najaar organiseert elke groep een jaarlijks familiefeest voor de bewoners, gasten en hun familie. De data zijn als volgt :
  • De Vleugel : vrijdag 25 oktober
  • Het Kareelveld : zondag 26 november
  • De Brusselse : zondag 15 december

Organigram

Sinds 1 september is onze organisatiestructuur aangepast. Om de bewoners en gasten meer nabij te zijn hebben wij een extra begeleider en een 2de ortho-agoog aangeworven. Het beleidsteam en de administratie werden ook versterkt. Zie hiervoor naar het vernieuwde organigram.

Pages