Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -                  

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit.

Actualiteit

Aandacht, aandacht voor bijzondere Kunst!

Elk jaar kiezen wij een thema waaraan we een hele jaar rond werken. Binnen de leefgroep “Het Kareelveld” kozen we dit jaar voor het thema ‘Kunst’. We gaan dit item in al zijn vormen aan bod laten komen. Samen met de bewoners en begeleiders  hebben we een kunstzinnig project op poten gezet. De bewoners maken kennis met allerlei crea-technieken waardoor ze nieuwe eigen mogelijkheden ontdekken. Bij sommige bewoners brengt
dit een creatief proces op gang dat vorm krijgt in originele en mooie kunstwerken. Deze zullen in april tentoongesteld worden in het buurtcentrum “De Mannenstraat”. Deze tentoonstelling in De Mannenstraat bestaat uit twee delen. Een deel van de kunstwerken is in groep gemaakt, een samenwerking van bewoners en begeleiders. Het ander deel bevat kunstwerken die individueel gemaakt zijn door de bewoners. Het zijn allemaal unieke stukken.

Wil je een kunstwerk in je living ophangen? Dit kan! De kunstwerken zijn ter plaatse te koop. Blijf een kijkje nemen op onze website als jullie meer willen weten over wie we zijn en wat we doen!

Het Roerhuis werft...

een nieuwe leefgroepbegeleider. De sollicitatieperiode voor deze vacature is reeds afgelopen. Geïnteresseerd in een job in Het Roerhuis? Hou dan zeker onze website in het oog!

Online

Woohoo!!! Onze vernieuwde website staat eindelijk online. Na meer dan 10 jaar hebben wij de tijd gevonden deze te vernieuwen. Speciale dank aan onze "huis-fotograaf" Bart en onze "webmaster" Bert. Bezoek op tijd en stond http://www.hetroerhuis.be, de "actualiteit" zal vanaf heden regelmatig een update kennen.

Een mooi 2014 aan allen!

Brochure 'Rechten en plichten van de gebruiker van een voorziening'

Rechten/plichtenOp 3 december 2013, de internationale dag voor personen met een handicap, stelde het VAPH zijn nieuwe brochure ‘Rechten en plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap’ voor. Personen met een handicap hebben recht op kwaliteit van zorg en zorg voor kwaliteit. Dit staat centraal in de aanpak van het VAPH om een kwaliteitsvol leven mogelijk te maken. Met deze brochure wil het VAPH personen met een handicap die (willen) gebruik maken van erkende VAPH-diensten en –voorzieningen beter informeren over hun rechten en over hun plichten. De brochure is daarom heel toegankelijk en overzichtelijk opgesteld. Wie een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten met een residentiële, semi-residentiële of ambulante VAPH-voorziening, vindt er een antwoord op al zijn vragen. Er komen verschillende thema’s aan bod, bijvoorbeeld de inhoud van een overeenkomst, recht op inspraak, het verschil tussen collectieve en individuele overeenkomsten, klachtenbehandeling,…. 

Kortom, wat van belang is om goede, wederzijdse afspraken te maken, komt allemaal aan bod.

Fijne feestdagen

 Wij wensen al onze bezoekers, gasten, bewoners, vrijwilligers, medewerkers, familie en betrokkenen een jaar vol 
 gezondheid, vreugde, liefde, gastvrijheid en plezier.

 Prettige feesten!

 

Beroernissen editie nov '13

Onze kers(t)verse editie van beroernissen is gepubliceerd. In Beroernissen willen we u op de hoogte houden van wat er beweegt in het Roerhuis.Door de doorgevoerde veranderingen in het organigram, mochten we een aantal nieuwe medewerkers welkom heten en sommige medewerkers veranderden van functie. We laten hen aan het woord om zich voor te stellen. De veranderingen hebben ook gevolgen voor de samenstelling van de redactie van Beroernissen,Gina zal voortaan de nieuwtjes van het Kareelveld voor ons verslaan. Tot slot wil ik een warme oproep doen voor de tweejaarlijkse kerstmarkt in het Roerhuis. Naarstig wordt er gewerkt aan het maken van mooie kerstdecoratie en allerlei cadeautjes voor onder de kerstboom. Uiteraard zullen er ook lekkere hapjes en drankjes voorzien worden. Ik hoop jullie daar allen te mogen verwelkomen en ondertussen wens ik jullie veel leesgenot...

Pages