Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -                  

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

Hulpmiddelen en aanpassingen

In deze brochure wordt uitgelegd wat het VAPH verstaat onder 'hulpmiddelen en aanpassingen, voor welke hulpmiddelen en aanpassingen je een tussenkomst kan krijgen en hoe die kan worden aangevraagd. Verder lees je hoe het Kennis- en Ondersteuningscentrum je helpt bij het vinden van een geschikt hulpmiddel. De geüpdate versie van de brochure bevat ook informatie over het verschil van de aanvraagprocedure naargelang de aanvrager minder- of meerderjarig is.

De brochure is terug te vinden onder de rubriek 'Publicaties' op www.vaph.be.

 

Masterplan - nieuwbouw

Hierbij kunnen wij informeren dat de VIPA-coördinatiecommissie op de zitting van 12 mei laatstleden onze aanvraag tot het goedkeuren van het masterplan en tot het verlenen van het principieel akkoord voor project: uitbreiding Roerhuis met 10  bedden tehuis niet-werkenden, 10 bedden nursing en 10 plaatsen dagcentrum te Leuven een gunstig advies heeft verstrekt.

Hiermee is het bevel tot aanvang van de werken gegeven. Dit betekent dat wij nu toestemming hebben om te bouwen!

De volgende stap is een openbare aanbesteding van de werken, waarna de nieuwbouw effectief van start kan gaan.

Wij zijn hiermee uiteraard zeer blij dat na een lange periode van procederen en wachten het ‘startschot’ voor de volgende fase is gegeven.
 

Zomerbarbecue

Op dinsdag 17 juni houden we onze jaarlijkse zomer barbecue met gasten en bewoners om het werkjaar af te sluiten. Na een jaar hard werken voor diverse instanties, zoals heel wat plooiwerk voor stad leuven, OPEK en de provincie en de verdere productie van K-Lumet, gaan bewoners en gasten van het Roerhuis genieten van een welverdiende en hopelijk deugddoende vakantie met leuke uitstapjes . Naar traditie van het voorgaande jaar zal ook dit jaar onze directeur Luc van de gelegenheid gebruik maken om kort de prestaties en inkomsten van het voorbije jaar te overlopen en voor te stellen. Wij hopen alvast op mooi weer en toasten hierbij reeds op de geleverde prestaties en op een even vruchtbaar werkjaar in 2014-2015! Schol!

 

Perspectief 2020

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. De minister kiest resoluut voor een ommezwaai die er al enkele jaren zat aan te komen, maar nooit echt doorbrak. Personen met een handicap zijn volwaardige burgers, van wie de persoonlijke autonomie, rechten en capaciteiten gerespecteerd moeten worden. Ze nemen zo autonoom mogelijk deel aan de samenleving. Die helpt hen, opdat zij dat zouden kunnen. Isolement van personen met een handicap is te vermijden. De benadering breekt met het oude beeld van personen met een handicap die in de eerste plaats hulp- en zorgbehoevend zijn. Met dat doel voor ogen moeten de sector en het Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) door een stevig veranderingstraject. Ook wenst minister Vandeurzen het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen. De minister schuift 11 strategische projecten naar voren en wil tegen 2020 onder meer een zorggarantie voor die mensen in de doelgroep met de grootste ondersteuningsnood. U kunt hierna de volledige tekst van de nota raadplegen. Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap (9 juli 2010)

http://www.vaph.be/vlafo/download/nl/6752255/bestand

 

Werk gezocht voor onze gasten en bewoners

Dé Werkplaats is een atelier voor uitsluitend semi-industrieel werk. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende voorzieningen uit het arrondissement Leuven. Elke dag kunnen hier mensen met een handicap samenkomen om te arbeiden. Dé Werkplaats poogt op een creatieve manier de eisen van het bedrijfsleven (productie – kwaliteit – leveringstermijnen) te verzoenen met de beperkte productieve vaardigheden van zijn gebruikers.

Wij zoeken nieuwe arbeidsintensieve en manuele werkopdrachten. Zie http://www.twerkt.net/opdrachten voor voorbeelden. Kent U iemand die een mogelijke opdracht kan aanleveren, neem dan contact op met hedwig.willemans@fracarita.org

 

"Het Kunstproject"

Inmiddels is, zoals je ziet, de affiche klaar en alom verspreid!

De presentatie en de verkoop van de werken gaat door in het buurtcentrum 'De Mannenstraat', Groefstraat 2 te 3000 Leuven gedurende de hele maand april vanaf 02/04 aanstaande. Het centrum is open alle dagen van 13:00 tot 17:00 én ook de donderdagavond van 18:00 tot 21:00.
Vrijdagnamiddag (11, 18 én 25/04) zal er ook vertegenwoordiging zijn van bewoners en begeleiders van het Kareelveld. Op die momenten krijgen bezoekers meer uitleg over de werken of het proces van bewoners bij het maken ervan. Bezoekers kunnen ook een drankje kopen in het buurtcentrum.

Ondertussen schetsen, tekenen, schilderen ... de bewoners gedreven en vol passie verder aan vindingrijke en kunstvolle creaties ...
Wordt jouw nieuwsgierigheid stilaan op de proef gesteld, kom dan even een kijkje nemen.

Van harte welkom!

 

 

 

 

 

Pages