Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -                  

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

VAN HARTE BEDANKT!

...aan Rotaract Club Leuven - Rotary Club Leuven & Rotary Club Leuven-Rotselaar voor het organiseren van hun Thé Dansant tvv Het Roerhuis.

Met hun gulle gift kunnen onze gebruikers nu genieten van de nieuweo snoezelruimte én schitteren in nieuwe outfits op de Special Olympics!

 

 

 

 

 

 

KBC – maatschappelijke projecten

Foto KBC.jpg KBC steunt diverse maatschappelijke projecten. Ook diegenen die vrijwilligerswerk doen kunnen rekenen op de  steun van KBC.

 Mevr. Paula Verbruggen - moeder van Nans én vrijwilligster van de wandelclub van het  Roerhuis- vroeg  steun aan  voor de wandelactiviteit. En ja, recent ontving zij een dikke cheque van € 1.500 van KBC-Solidariteitsactie.

 Wij zijn hier uiteraard verheugd om en danken zowel KBC als Paula voor deze gulle gift.

 In samenspraak met de ‘  trekkers’ van ons wandelclubje zullen de centjes worden besteed aan een meer dan nodige  outfit: wandelschoenen, regen- en winddichte wandeljassen, …

 

 

Leefgroep 'de Vleugel' bestaat vijf jaar!

Gisteren vierden we onder een stralende zon het vijfjarig bestaan van de leegroep 'de Vleugel'.

Het werd een feest met frietjes en hamburgers,  gevolgd door muzikale optredens door de bewoners.

De voorbije vijf jaar zaten alvast vol met leerrijke ervaringen,  boeiende avonturen en veel plezier.  Of om het in 'vleugelse' woorden te zeggen:

Vindingrijk
Levendig
Elk zijn plek
Uit, fijn!  En ook gezellig weer thuis
Goesting
Er zijn voor elkaar
Lollig

Wij gaan alvast volop voor de volgende vijf jaar!

Roerhuis-feest...

Goed nieuws: de inschrijvingen voor het Roerhuis-feest zijn een echt succes! We tellen 210 personen!! ‘Net’ iets meer dan voorzien dus en jammer genoeg ook te veel voor onze zaal.

Maar geen probleem: we kunnen in een andere zaal op hetzelfde terrein terecht. We verhuizen naar ‘Alma 3’ (Steengroevenlaan 3, Studentenwijk Arenberg 1, 3001 Heverlee).

Het feest gaat nog steeds door op zaterdag 13/6. Het buffet is open van 10u tot 13u.

 

 

"Eerste Steenlegging"

Op vrijdag 8 mei vierde Het Roerhuis de symbolische eerste steenlegging van de nieuwbouw. Op de receptie was er een talrijke opkomst van bewoners, familie, buren, personeel en zelfs de pers was aanwezig… Iedereen kwam een kijkje nemen naar het toekomstig huis van Het Roerhuis!

 

Roerhuis-feest...

Dit jaar plannen we wederom een feest voor alle bewoners, gasten, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere ‘Roerhuis-sympathisanten”.

                                                                                                   

Met dit feest willen we steeds in de eerste plaats zorgen voor een waardevolle ontmoeting en een gezellig samen zijn met een lekker hapje en drankje. Ook voor de kleinsten voorzien wij iets leuks.
Daarnaast willen we ook proberen langs deze weg een extra duit in het ‘nieuwbouw-zakje’ te krijgen.

Je bent van harte welkom op zaterdag 13 juni 2015 tussen 10u tot 13u voor een brunch-buffet!
Het feestadres is: De Moete, Celestijnenlaan 200P, 3001 Heverlee.

Voor je deelname vraagt Het Roerhuis een bijdrage van:

      – 5 jaar: 5 euro
      5 jaar – 12 jaar: 10 euro
      >12 jaar: 20 euro
      vrijwilligers en medewerkers betalen 15 euro i.p.v. 20 euro

Graag bevestiging van je deelname ten laatste vóór 17 mei via mail (leen.rombouts@fracarita.org) met volgende gegevens: naam + aantal personen… (– 5 jaar / 5 jaar / – 12 jaar / >12 jaar).
Indien niet mogelijk via mail kun je onderstaand strookje indienen bij het onthaal van Het Roerhuis of per post op volgend adres: Het Roerhuis (t.a.v. Leen Rombouts) Brusselsestraat 141 A 3000 Leuven
Gelieve het totaalbedrag ook vóór 17 mei te storten op het nummer: BE48 428 610 333 127 met mededeling: “Roerhuisfeest + naam”

Wij doen onze uiterste best een fijn moment te creëren en kijken alvast uit naar jullie aanwezigheid en ambiance!

 

 

Flexibel aanbod meerderjarigen

Zoals u ongetwijfeld weet staan in Vlaanderen al jaren té veel mensen met een vraag naar zorg en ondersteuning op de wachtlijst. Minister Vandeurzen heeft in zijn nota ‘perspectief 2020’ de belofte uitgesproken om tegen 2020 alle mensen met een zeer zware handicap een antwoord op hun zorgvraag te garanderen. Deze belofte waar maken is niet eenvoudig en vraagt beleidskeuzes. Eén van de manieren waarop de minister dit doel wil bereiken is door voorzieningen een regelluw kader aan te bieden.  Hierdoor kunnen deze meer functies en zorgvormen aanbieden waardoor, aan personen die nu nog op de wachtlijst staan, een ondersteuning kan geboden worden, ook al is dat aanbod maar een gedeeltelijk antwoord op hun zorgvraag. Tot januari werkten we met sterk gescheiden werkingsstelsels: gebruik maken van óf tehuis- niet werkenden bezigheid of nursing óf dagcentrum. Vanaf 1 januari werd Het Roerhuis FAM,  hetgeen staat voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen.

Wat betekent FAM in de praktijk?

Personen met een beperking die nu zeer veel dagen en nachten verblijven in een gespecialiceerde voorziening zullen dat verder kunnen blijven doen. Maar de familie en het breder netwerk zal blijvend aangemoedigd worden om de mantelzorg die nu geboden wordt te continueren of zelfs te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door, waar mogelijk, de persoon met een beperking af en toe thuis te laten verblijven. Bij nieuwe opnames zal er steeds in overleg gegaan worden over de ondersteuning:  welke aspecten hiervan kunnen door de persoon met een beperking zelf nog opgenomen worden, welke door familie en het netwerk en welke door de reguliere hulpverlening zoals bijvoorbeeld verpleging aan huis?  Pas dan zal de ondersteuning ter sprake komen die door de voorziening zelf dient opgenomen te worden.  Deze evolutie is al ingezet daar waar we mensen met een convenant ( langlopend, kortlopend of noodsituatie) begeleiden. Bijvoorbeeld rond kledij worden er hier afspraken gemaakt wat betreft aankoop en betaling,…. en we kijken daarbij in eerste instantie naar de persoon met een beperking zelf en vervolgens naar zijn of haar familie en netwerk.

Dit is wat de beleidsnota Perspectief 2020 beoogt: de regie over het eigen leven en van de ondersteuning meer bij de persoon met een beperking leggen.

Sinds 1 januari 2015 is Het Roerhuis door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als Flexibel Aanbod Meerderjarigen en bieden wij ondersteuning aan personen met een beperking in het wonen, dagbesteding en begeleiding. Wordt vervolgd …

 

Pages